امروز: یکشنبه 5 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌

پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ دسته: پاورپوینت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 264 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ بررسی آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ کاملترین پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ پکیج پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 76 صفحه

آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌
به تفكیك فصل . این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 197 ماده‌ در 9 جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و در جلسه‌ مورخ‌ 20/9/1362 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسید. آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ تعاریف‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ فصل‌ دوم‌ - مولدهای‌ بخار با فشار متوسط‌ وقوی‌ فصل‌ سوم‌ ـ مولدهای‌ بخار با فشار كم‌ و دیگهای‌ آب‌ داغ‌ فصل‎چهارم- بهره‎برداری‌ و مراقبت‌ مولدهای‌ بخار و دیگهای‌ آب‌داغ‌ ماده‌ 1: الف‌ - مولد بخار یا دیگ‌ بخار به‌ دستگاه‌ یا محفظه‌ بسته‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در آن‌ بخار آب‌ با فشار بیشتر از فشار هوای‌ خارج‌ تولید می‌گردد.
ب‌ - مولد بخار با فشار قوی‌ یا متوسط‌ به‌ آن‌ نوع‌ از مولدهای‌ بخار اطلاق‌ می‌شود كه‌ در آن‌ حداعلای‌ فشار موثر مجاز بیش‌ از یك‌ كیلو گرم‌ بر سانتیمتر مربع‌ (پانزده‌ پاوند بر اینچ‌ مربع‌) باشد.
ج‌ - مولدهای‌ بخار با فشار ضعیف‌ منحصراً به‌ آن‌ قسم‌ از مولدهای‌ بخار اطلاق‌ می‌شود كه‌ فشار موثر مجاز آن‌ از یك‌ كیلوگرم‌ بر سانتیمتر مربع‌ (پانزده‌ پاوند بر اینچ‌ مربع‌) تجاوز ننماید.
د - دیگ‌های‌ آبگرم‌ به‌ آن‌ نوع‌ از دستگاه‌های‌ گرم‌ كننده‌ آب‌ اطلاق‌ می‌گردد كه‌ فشار موثر داخلی‌ آن‌ از 10 كیلو گرم‌ بر سانتیمتر مربع‌ (150 پاوند بر اینچ‌ مربع‌) تجاوز نكند و یا در صورت‌ فشار بیشتر درجه‌ حرارت‌ آن‌ از 120 درجه‌ سانتیگراد (250 درجه‌ فارنهایت‌) بیشتر نباشد در هر حال‌ نباید در آن‌ بخار آب‌ تولید شود.
هـ - مقصود از فشار موثر داخلی‌ یك‌ دستگاه‌ تحت‌ فشار اضافه‌ فشار داخل‌ آن‌ نسبت‌ به‌ هوای‌ خارج‌ می‌باشد.
و - واحدهای‌ اندازه‌ گیری‌ فشار در مولدهای‌ بخار و دیگهای‌ آبگرم‌ عبارتند از آتمسفر (كیلوگرم‌ بر سانتیمتر مربع‌) - پاوند بر اینچ‌ مربع‌ - بار و نیوتن‌ بر میلی‌ متر مربع‌. تعاریف‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ بخش‌ یك‌ - چگونگی‌ ساختمان‌ بخش‌ دوم - لوحه‌ شناسایی‌ بخش‌ سوم - مدارك‌ ومشخصات‌ مولد بخار بخش‌ چهارم - بازرسی‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ ماده‌ 2: مولد بخار و لوازم‌ مربوطه‌ باید طوری‌ طرح‌ و ساخته‌ شود كه‌ اولا برای‌ كار مورد نظر مناسب‌ باشد و ثانیاً دارای‌ مقاومت‌ كافی‌ در مقابل‌ فشارهای‌ داخلی‌ كه‌ تحت‌ آن‌ قرار خواهد گرفت‌ باشد.
ماده‌ 3: علاوه‌ بر مولد بخار،لوازم‌ و اتصالات‌ مربوطه‌ نیز باید از مصالح‌ مناسب‌ ومرغوب‌ و بدون‌ عیب‌ و با وزن‌ و ضخامت‌ كافی‌ برطبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و استانداردهای‌ شناخته‌ شده‌ و معتبر ساخته‌ شده‌ باشد. فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ بخش‌ یك‌ - چگونگی‌ ساختمان‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ ماده‌ 4: هر مولد بخار باید دارای‌ لوحه‌ فلزی‌ نصب‌ شده‌ شامل‌ اطلاعات‌ زیر باشد:
الف‌ - نام‌ موسسه‌ سازنده‌.
ب‌ - شماره‌ ردیف‌ موسسه‌ سازنده‌.
ج‌ - سالی‌ كه‌ ساخته‌ شده‌ است‌.
د - حداكثر فشار موثر مجاز.
هـ - فشار آزمایش‌ هیدرواستاتیك‌.
و - استانداردی‌ كه‌ دیگ‌ آبگرم‌ یا مولد بخار براساس‌ آن‌ ساخته‌ شده‌ است‌.
ز - نوع‌ سوخت‌
ماده‌ 5: لوحه‌ شناسایی‌ باید در جلوی‌ دیگ‌ و یا در محلی‌ كه‌ به‌ سهولت‌ قابل‌ رویت‌ باشد نصب‌ گردد و علاوه‌ بر این‌ مشخصات‌ مندرج‌ در لوحه‌ شناسایی‌ باید در محل‌ مناسب‌ دیگری‌ نظیر اطراف‌ دریچه‌ آدم‌رو حك‌ گردد. بخش‌ 2 - لوحه‌ شناسایی‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ ماده‌ 6: هر مولد بخار باید دارای‌ گواهینامه‌ ای‌ كه‌ شامل‌ كلیه‌ مدارك‌ و مشخصات‌ فنی‌ كه‌ از طرف‌ سازنده‌ بكار رفته‌ و همچنین‌ محاسبات‌ فنی‌ و ابعاد و اطلاعاتی‌ كه‌ با لوحه‌ شناسایی‌ تطبیق‌ نماید باشد.
ماده‌ 7: گواهینامه‌ مذكور در ماده‌ 6 باید شامل‌ كلیه‌ آزمایش‌های‌ (مخرب‌ و غیر مخرب‌) كه‌ در حین‌ ساختمان‌ مولد بخار روی‌ مصالح‌ و خود آن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌ باشد.
ماده‌ 8: گواهینامه‌ مذكور باید درتمام‌ مدت‌ در كارخانه‌ نگهداری‌ و در صورت‌ مطالبه‌ بازرسان‌ كار ارائه‌ گردد. بخش‌ 3 - مدارك‌ ومشخصات‌ مولد بخار آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ ماده‌ 9: مولد بخار باید از داخل‌ و خارج‌ به‌ وسیله‌ بازرسان‌ بصیر كه‌ از طرف‌ مقام‌ صلاحیتدار اجازه‌ داشته‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر بازرسی‌ گردد.
الف‌ - درحین‌ ساخت‌.
ب‌ - بعد از نصب‌ و قبل‌ از آنكه‌ به‌ كارانداخته‌ شود.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ , بررسی آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ , پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ , کاملترین پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ , پکیج پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر